Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-376-76
Naziv : Projekat: Espressivo
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : Projekat: Espressivo
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Muzička akademija
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 8.9
Rukovodilac : Begić Miran
Opis :