Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-67115-67
Naziv : CRIS NO 287-293
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : CRIS NO 287-293
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Muzička akademija
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 3294.29
Rukovodilac : Begić Miran
Opis :