Pregled projekta


Finansijski program : UN FAO
Naziv [ENG] : Scientific support to devalopment responsabile fisheries in Adriatic Sea
Naziv : Naučna pomoć razvoju odgovornog ribarstva na Jadranskom moru
Početak : 01.01.2004.
Kraj : 02.07.2022.
Skraceni naziv : ADRIAMED
Web site : www.faoadriamed.org
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu : 25000
Ukupan budzet : 150000
Rukovodilac :
Opis : Procjena biomase demerzalnih, pelagičnih i resursa malog obalnog ribolova. Razmjena naučnih podataka na nivou Jadran, kreiranje matematičkh modela za optimalno i održivo korišćenje resursa. Publikovanje naučnih podataka, učešće u radnim tijelima generalne komisije za ribarstvo Mediterana.


Biomass assessment of demersal, pelagic and small-scale coastal fishing resources. Exchange of scientific data at the Adriatic level, creation of mathematical models for optimal and sustainable use of resources. Publication of scientific data, participation in the working bodies of the General Commission for Fisheries of the Mediterranean.