Pregled projekta


Finansijski program : RAC SPA
Naziv [ENG] : “Regional Project for the Development of a Mediterranean Marine and Coastal Protected Areas (MPAs) Network through the boosting of MPAs Creation and Management”
Naziv : Regionalni projekat za razvoj mediteranske mreže morskih i obalnih zaštićenih područja (MPA) kroz jačanje stvaranja i upravljanja zaštićenim područjima“
Početak : 01.01.2011.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv : MedMPAnet
Web site : http://medmpanet.rac-spa.org/
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : MedMPAnet Projekat (regionalni projekat za razvoj mediteranskih morskih i obalnih zaštićenih područja (ZPM) i upravljanje njima) uključuje 12 mediteranskih zemalja: Albanija, Alžir, Bosna i hercegovina, Hrvatska, Egipat, Liban, Libija, Crna Gora, maroko, Sirija, Tunis i Turska. Projekat traje 5 godina od 2010-2015 sa ciljem pojačanja efektivne zaštite morskog i obalnog biodiverziteta kroz stvaranje mreže ZPM u Sredozemnom moru, prema potrebama Barselonske konvencije i SPA BD protokola.


The MedMPAnet Project (“Regional Project for the Development of a Mediterranean Marine and Coastal Protected Areas (MPAs) Network through the boosting of MPAs Creation and Management”) involves 12 eligible Mediterranean countries that are: Albania, Algeria, Bosnia