Pregled projekta


Finansijski program : FP7
Naziv [ENG] : Pan-European infrastructure for Ocean and Marine Data management
Naziv : Panevropska infrastruktura za upravljanje podacima okeana i mora
Početak : 01.01.2011.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : SeaDataNet2
Web site : https://www.seadatanet.org/About-us/SeaDataNet-2
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : "Pristup podacima o moru od vitalnog je značaja za istraživanje mora i ključno je pitanje za razne studije, od predviđanja klimatskih promjena do inženjeringa na obali. Sustav posmatranja mora je vrlo fragmentiran: u zemljama koje graniče s evropskim morima partnerstva identifikovano je više od 600 laboratorija za prikupljanje naučnih podataka iz vladinih organizacija i privatne industrije. Prikupljaju podatke pomoću različitih senzora na brodovima istraživačkih brodova, podmornica, nepokretnih i plutajućih platformi, atelita, za mjerenje fizičkih, geofizičkih, geoloških, bioloških i hemijskih parametara, bioloških vrsta itd. Prikupljeni podaci nisu lako dostupni, niti standardizirani. Nisu uvijek potvrđeni i njihova se sigurnost i dostupnost moraju osigurati u budućnosti."


"Access to marine data is of vital importance for marine research and a key issue for various studies, from the climate change prediction to off shore engineering. The marine observing system is highly fragmented: in the countries bordering the European seas of the partnership, more than 600 scientific data collecting laboratories from governmental organisations and private industry have been identified. They collect data by using various sensors on board of research vessels, submarines, fixed and drifting platforms, airplanes and satellites, to measure physical, geophysical, geological, biological and chemical parameters, biological species etc. The collected data are neither easily accessible, nor standardized. They are not always validated and their security and availability have to be insured in the future."