Pregled projekta


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv :
Početak : 30.05.2023.
Kraj : 30.05.2023.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica :
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis :