Pregled projekta


Finansijski program : FP7
Naziv [ENG] : Towards COast to COast NETworks of marine protected areas (from the shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential
Naziv : MREŽE marinskih zaštićenih područja od obale do obale (od obale do otvorenog i dubokog mora), zajedno sa potencijalom energije vjetra na moru (CoCoNet)
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : CoCoNet
Web site : http://msp-platform.eu/projects/coconet-towards-coast-coast-networks-marine-protected-areas-shore-high-and-deep-sea
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 11323365.68
Rukovodilac :
Opis : CoCoNET identifikuje grupe takoreći međusobno povezanih MPA (marinska zaštićena područja) u Sredozemnom i Crnom moru, prelazeći sa lokalnih (pojedinačnih MPA) na regionalne (Mreže MPA) i slivnih (mrežnih mreža) skala. Projekat je namenjen unapređenju politika efikasnog upravljanja životnom sredinom, takođe da bi se utvrdilo da li su postojeći ZPU dovoljni za ekološko umrežavanje i predložilo kako dizajnirati dalje šeme zaštite zasnovane na efikasnoj razmeni između zaštićenih područja. Obalni fokus je proširen na priobalna i dubokomorska staništa, uključujući ih u mreže MPA. Ove aktivnosti će takođe odrediti područja u kojima će se uspostaviti vjetroelektrane, izbjegavajući previše osetljiva staništa, ali formirajući "mostove" između MPA.


CoCoNET identifies groups of supposedly interconnected MPAs in the Mediterranean and the Black Seas, starting from local (single MPA) to regional (Networks of MPAs) and basin (network of networks) scales. The project is meant to enhance policies of effective environmental management, and to ascertain if the existing MPAs are sufficient for ecological networking, as well as to suggest how to design further protection based on effective exchanges between protected areas. The coastal focus is widened to off shore and deep sea habitats, comprising them in MPAs Networks. These activities will also single out areas where Offshore Wind Farms might become established, avoiding too sensitive habitats but acting as stepping stones through MPAs.