Pregled projekta


Finansijski program : IPA
Naziv [ENG] : Network for the Conservation of Cetaceans and Sea Turtles in the Adriatic
Naziv : Mreža za očuvanje kitova i morskih kornjača na Jadranu
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv : NetCet
Web site : http://www.netcet.eu
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Glavni cilj projekta NETCET je razviti zajedničke strategije za očuvanje kitova i morskih kornjača na Jadranu putem regionalne suradnje. Zbog migracijske prirode ovih vrsta prekogranična suradnja i zajednička odgovornost upravljanja između jadranskih država je presudna za planiranje učinkovitih dugoročnih strategija očuvanja


The main objective of the NETCET project is to develop common strategies for the conservation of cetaceans and sea turtles in the Adriatic through regional cooperation. Due to the migratory nature of these species cross-border collaboration and shared management responsibility between Adriatic states is crucial in order to plan effective long-term conservation strategies