Pregled projekta


Finansijski program : (IPA) SEE Transitional Cooperation program
Naziv [ENG] : Transnational ENhancement of ECOPORT network
Naziv : Transnacionalno jačanje mreže ECOPORT
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv : TEN ECOPORT
Web site : http://www.tenecoport.eu
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : TEN ECOPORT - Transnacionalno unapređenje mreže ECOPORT8 nadahnuta je velikim brojem inicijativa poduzetih na nivou EU koje imaju za cilj poboljšanje održive mobilnosti ljudi i tereta po morskoj mreži. TEN ECOPORT ima za cilj iskorištavanje rezultata ECOPORT-a 8, koji su se bavili problemom utjecaja na okolinu koji utječu na lučka područja i njegova okolna područja, uzimajući u obzir da sva ispitivana lučka područja imaju visoku gustoću naseljenosti.


TEN ECOPORT - Transnational ENhancement of ECOPORT8 network is inspired by a great number of initiatives undertaken at EU level, aimed at improving sustainable mobility of people and freight along the sea-network. TEN ECOPORT is aimed at capitalizing ECOPORT 8 results, which tackled the problem of environmental impact affecting port areas and its surrounding areas taking into account that all the port areas examined have a high population density.