Pregled projekta


Finansijski program : INVO-HERIC
Naziv [ENG] : Center of excellence in Montenegro
Naziv : PRVI CENTAR USPJEŠNOSTI U CRNOJ GORI
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : BIOICT
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : BIO-ICT, kao prvi Centar izvrsnosti u Crnoj Gori, stvara specifičan inovativni ekosistem usmeren na razvoj i primenu novih tehnologija bioinformatike. BIO-ICT koristi svoje kapacitete za otključavanje i iskorištavanje potencijala crnogorskog južnog Jadranskog mora i unutrašnjih ruralnih područja, donoseći inovativna rješenja zasnovana na IKT-u u različitim bioekonomskim sektorima, u vezi sa sigurnošću hrane, plavim rastom, biološkim inovacijama za održivu robu i usluge. Na BIO-ICT-u kombiniramo specifičnu znanstvenu i inovativnu ekspertizu u oblasti ICT-a, nauka o životu i ekološkog monitoringa. Kroz sinergiju s industrijskim partnerima, BIO-ICT napreduje prema ciljevima prenošenja rezultata istraživanja u inovativne proizvode i usluge za jačanje ekonomskog i društvenog razvoja, stavljajući u fokus pametnu poljoprivredu u kombinaciji sa zaštitom okoliša.


BIO-ICT, as the first Centre of Excellence in Montenegro, creates a specific innovative ecosystem focused on development and implementation of novel bioinformatics technologies. BIO-ICT has been exploiting its capacities towards unlocking and utilizing potential of the Montenegrin South Adriatic Sea and inland rural areas, bringing innovative ICT based solutions in various bioeconomy sectors, related to food security, blue growth, bio-based innovation for sustainable goods and services. At BIO-ICT we combine specific scientific and innovative expertise in ICT, life sciences and ecological monitoring. Through synergy with industrial partners, BIO-ICT is progressing towards the goals of transferring research results into innovative products and services for boosting economic and social development, bringing into focus smart agriculture combined with environmental protection.