Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Investigation of the influence of various neuroactive substances on the cardiac activity of mussel Mytilus galloprovincialis L
Naziv : Ispitivanje uticaja različitih neuroaktivnih supstanci na srčanu aktivnost dagnje Mytilus galloprovincialis L
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis :