Pregled projekta


Finansijski program : IPA Adriatic
Naziv [ENG] : For Promoting an Innovative muLti-Level goveRnance System of EUSAIR
Naziv : Promovisanje sistema upravljanja na različitim nivoima u skladu sa Strategijom Jadransko Jonske Regije – EUSAIR
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2016.
Skraceni naziv : 4 PILLARS
Web site : https://www.adriaticionianeuroregion.eu/projects/the-project/
Tip projekta : strukturni
Tematska oblast : Upravljanje
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Jačanje sposobnosti održivog razvoja Jadranskog regiona, kroz razvoj inovativnih modela istraživanja u vezi upravljanja na više nivoa, kako bi se utvrdio način drugačijeg kolektivnog donošenja odluka na teritorijama u ovoj oblasti, a sve u vezi promovisanja EUSAIR strategije.


Strengthening the capacity of sustainable development of the Adriatic region, through the development of innovative research models related to multilevel governance, in order to determine the way of different collective decision-making in the territories in this area, all related to the promotion of EUSAIR strategy.