Pregled projekta


Finansijski program : Fondacija Princ Albert II, Monacco
Naziv [ENG] : The study, protection and possible breeding of pen shell (Pinna Nobilis) in the Boka Kotorska Bay
Naziv : Istraživanje, zaštita i mogući uzgoj palasture (Pinna Nobilis) u zalivu Boka Kotorska
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2019.
Skraceni naziv : PinnaSPOT
Web site : http://www.ucg.ac.me/ibm/pinnaspot
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Projekat ima za cilj unaprijeđenje znanja o endemskoj i ugroženoj Mediteranskoj vrsti morske školjke palasture - Pinna nobilis i neprocjenjivoj životnoj sredini koju naseljava u Bokokotorskom zalivu i primjenu tih znanja u implementaciji propisa vezanih za procjenu uticaja na životnu sredinu.


The project aims to improve knowledge about the endemic and endangered Mediterranean species of sea mussel - Pinna nobilis and the invaluable environment that inhabits the Boka Kotorska Bay and the application of this knowledge in the implementation of regulations related to environmental impact assessment.