Pregled projekta


Finansijski program : Norveska ambasada- pomoć
Naziv [ENG] : Centar for Biodiversity sea protection- Boka aquarium
Naziv : CENTAR ZA ZAŠTITU BIOLOŠKE RAZNOVRSNOSTI MORA-BOKAAQUARIUM
Početak : 01.01.2017.
Kraj : 31.12.2019.
Skraceni naziv : MONTEAQUA
Web site :
Tip projekta : strukturni
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis :