Pregled projekta


Finansijski program : INTERREG MED
Naziv [ENG] : BlueGrowthCommunity
Naziv : Zajednica plavog rasta
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2022.
Skraceni naziv : BGC
Web site : https://blue-growth.interreg-med.eu/about-us/blue-growth-community/
Tip projekta : modularni
Tematska oblast :
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu : 58500
Ukupan budzet : 980000
Rukovodilac :
Opis : Glavni cilj zajednice Plavi rast (BGC) je osigurati komunikacijske i kapitalizacijske aktivnosti modularnih projekata koji se bave pitanjima Plavog rasta kako bi se povećao njihov uticaj na zajedničke identificirane ciljeve. Kako bi odgovorio na potrebe modularnih projekata, BGC će provoditi konkretne akcije kao što su komunikacijska strategija, inicijative za izgradnju zajednice i događaji kapitalizacije, između ostalog kako bi stvorio pravu zajednicu modularnih projekata koji se bave Plavim rastom. Ova inovativna zajednica omogućit će jačanje integriranog pristupa između modularnih projekata i transnacionalnih ključnih dionika. Ovaj je pristup doista nužan uvjet za podršku mediteranskim klasterima u njihovim procesima transnacionalnih aktivnost


Blue Growth Community's (BGC) main objective is to ensure the communication and capitalization activities of the modular projects dealing with Blue Growth issues in order to increase their impacts towards common identified targets. To answer the modular projects’ needs, BGC will implement concrete actions such as a communication strategy, community building initiatives and capitalization events, among others to build a real community of modular projects dealing with Blue Growth. This innovative community will allow the reinforcement of an integrated approach between modular projects and transnational key stakeholders. This approach is indeed a sine qua non condition to support Mediterranean clusters in their transnational activities processes.