Pregled projekta


Finansijski program : Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore
Naziv [ENG] : Investigation of biological parameters of the sea (polyps and jellyfish) along the Montenegrin coast with an emphasis on bathing areas in the Bay of Kotor
Naziv : Istraživanje bioloških parametara mora (polipa i meduza) duž crnogorske obale sa akcentom na kupališta u Bokokotorskom zalivu
Početak : 01.03.2020.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu : 5000
Ukupan budzet : 5000
Rukovodilac :
Opis : Istraživanje polipa i meduza s ciljem nalaženja mjesta za razvoj polipa, procjene njihove brojnosti i gustine kao i ekoloških faktora koji utiču na proliferaciju ovih organizama. Uticaj vještačkog nasipanja plaža na njihovu pojavu


Research of polyps and jellyfish with the aim of finding places for the development of polyps, estimating their number and density as well as environmental factors that affect the proliferation of these organisms. Influence of artificial embankment of beaches on their appearance