Pregled projekta


Finansijski program : INTERREG MED
Naziv [ENG] : Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas
Naziv : - Unapređivanje više nivoa upravljanja u cilju usklađivanja zaštite biodiverziteta morskih područja
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2022.
Skraceni naziv : TUNE UP
Web site : https://tune-up.interreg-med.eu/
Tip projekta :
Tematska oblast : Modularni
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : TUNE UP je multimodularni projekat koji se bavi potrebom za strateškim i kolaborativnim pristupom u upravljanju Med MPAs i zaštitom biodiverziteta, testiranjem i kapitalizacijom alata za upravljanje na osnovu iskustava iz ugovora o Rijeka/Močvara u okviru INTERREG rojekta MED WETNET. TUNE UP je zasnovan na vertikalnoj i horizontalnoj usaglašenosti, radi postizanja koordinacije između institucija na svim uključenim nivoima, kao i na integrisanju finansiranja, resursa i planova. Zapravo će projekat osigurati veću koordinaciju među učesnicima i donosiocima odluka, ograničavajući sukobe između očuvanja i ekonomskih pitanja, te će poboljšati zaštitu biodiverziteta..


TUNE UP is a multi-module project tackling the need for a strategic and collaborative approach to Med MPAs management and biodiversity protection, by testing and capitalizing a multi-stakeholder/multi-level governance tool based on River/Wetland Contracts experience tested by the INTERREG MED WETNET project.TUNE UP approach is based on vertical and horizontal subsidiarity, to achieve coordination among institutions at all involved levels, as well as to integrate funding, resources and plans. Indeed, the project will ensure higher coordination among stakeholders and decision makers, limiting raising conflicts between preservation and economic issues, and will enhance the goal of biodiversity protection.