Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Assessment of the ecological state of the sea on the basis of the contents of heavy metals and microplastics in sediment and fishes in the coastal sea of Montenegro
Naziv : Procjena ekološkog stanja mora na osnovu sadržaja teških metala i mikroplastike u sedimentu i ribama u obalnom moru Crne Gore
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv : PROMIS
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Projektna istraživanja obuhvataju određivanje sadržaja teških metala u uzorcima površinskog sedimenta i odabranih vrsta riba u dvije sezone tokom istraživačkog perioda. Od posebnog značaja su istraživanja koja se po prvi put sprovode na istraživanom području, a odnose se na identifikaciju i određivanje sadržaja mikroplastike u površinskom sedimentu, kao i određivanje mikroplastike u pojedinim ekonomski važnim vrstama riba.


Project research includes the determination of heavy metal content in surface sediment samples and selected fish species in two seasons during the research period. Of special importance are the researches conducted for the first time in the researched area, which refer to the identification and determination of the content of microplastics in the surface sediment, as well as the determination of microplastics in certain economically important fish species.