Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Support for the development of physical oceanography and sea database for the coastal area of Montenegro
Naziv : Podrška razvoju fizičke okeanografije i baze podataka o moru za priobalno područje Crne Gore
Početak : 01.01.2018.
Kraj : 31.12.2019.
Skraceni naziv : ProDATA
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Istraživanje na ovom projektu ogleda se kroz procese i promjene u moru koji zavise od kretanja osnovnih okeanografskih parametara, na osnovu neprekidnog praćenja ovih parametara mora u dužem vremenskom periodu. Uspostavljanjem informacionog okeanografskog sistema sa bazom podataka i većim brojem mjernih stanica koje će neprekidno u svim meteorološkim uslovima mjeriti parametre u stvarnom vremenu ili u odloženom rezimu kao i terenskim mjerenjima dobiće se podaci koji će dugoročno biti sačuvani u bazi za skladištenje metapodataka i podataka Instituta za biologiju mora i slobodno dostupni korisnicima putem web stranice Instituta.


The research on this project is reflected in the processes and changes in the sea that depend on the movement of basic oceanographic parameters, based on continuous monitoring of these sea parameters over a long period of time. Establishment of an oceanographic information system with a database and a number of measuring stations that will continuously measure parameters in real time or in delayed mode in all meteorological conditions, as well as field measurements, will provide data that will be stored in the long-term storage database of the Institute of Biology must also be freely available to users through the Institute's website.