Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore
Naziv [ENG] : Introduction of innovative solutions to improve the quality of the environment under the marine fish farms
Naziv : Uvođenje inovativnih rješenja za poboljšanje kvaliteta stanja životne sredine na uzgajalištima morske ribe
Početak : 01.01.2020.
Kraj : 31.12.2021.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : inovativni
Tematska oblast : S3 – Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane
Jedinica : Institut za biologiju mora
Budzet za jedinicu : 19500
Ukupan budzet : 19500
Rukovodilac :
Opis : Unaprijeđenje stanja morskog ekosistema usled negativnih uticaja uzgoja ribe, uvođenjem prakse Integralne Multi-Trofičke Akvakulture (IMTA) koja podrazumijeva eksperimentalni uzgoj morskih krastavaca (Holothuria sp.) ispod kaveza za uzgoj ribe.


Improving the state of the marine ecosystem due to the negative impacts of fish farming, by introducing the practice of Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA), which involves the experimental cultivation of sea cucumbers (Holothuria sp.) under the cage for fish farming.