Vujica Lazović

dr Vujica Lazović

redovni profesor | Ekonomski fakultet

Vujica Lazović je rođen 10. marta 1963. godine u Plavu. Osnovnu i srednju školu je završio u Titogradu (Podgorica) sa odličnim uspjehom. Ekonomski fakultet na Univerzitetu Crne Gore upisao je 1982. godine, a završio 1986. godine kao najbolji student, sa prosječnom ocjenom 9,83. Dobitnik je više nagrada i priznanja iz tog perioda, među kojima se ističu nagrada oslobođenja Titograda “19 decembar” i nagrada Univerziteta za najbolji uspjeh na završnoj godini studija. Postdiplomske studije, smjer “Informacioni sistemi i...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Lazovic, V., Jovović, M., Backović, T., Đuričković, T., Rondović, B. Is Digital Economy a Good Samaritan to Developing Countries?Sustainability
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Lazovic, V., Rondović, B., Lazović, D., Đuričković, T.Is Economic Theory, Presented in Basic Academic Textbooks, Applicable to the Digital Economy?Sustainability
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rondović, B., Kašćelan, Lj., Lazović, V., & Đuričković, T.Discovering the determinants and predicting the degree of e-business diffusion using the decision tree method: evidence from MontenegroInformation Technology for Development