Ekonomski fakultet

Biografija - Lazović Vujica
Biografija - Lazović Vujica

Vujica Lazović je rođen 10. marta 1963. godine u Plavu. Osnovnu i srednju školu je završio u Titogradu (Podgorica) sa odličnim uspjehom. Ekonomski fakultet na Univerzitetu Crne Gore upisao je 1982. godine, a završio 1986. godine kao najbolji student, sa prosječnom ocjenom 9,83. Dobitnik je više nagrada i priznanja iz tog perioda, među kojima se ističu nagrada oslobođenja Titograda “19 decembar” i nagrada Univerziteta za najbolji uspjeh na završnoj godini studija. Postdiplomske studije, smjer “Informacioni sistemi i kibernetika”, završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i magistrirao na istom fakultetu 1994. godine sa temom „Projektovanje informacionog sistema za upravljanje prodajom u trgovinskom preduzeću“. Akademski stepen doktora nauka stekao je 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, odbranom doktorske disertacije sa nazivom “Projektovanje opšteg modela informacionog sistema na primjeru trgovinskog preduzeća”. Prvi radni odnos zasnovao je na Ekonomskom fakultetu 1988. godine.

U periodu od 1998. do 2000. godine bio je prodekan za nastavu na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a u periodu od 2000. do 2006. godine u tri mandata u kontinuitetu biran je za dekana Ekonomskog fakulteta. Izvodio je  nastavu na više disciplina na dodiplomskim i postdiplomskim studijama na Ekonomskom fakultetu, Fakultetu političkih nauka i na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Bio je predavač po pozivu na doktorskim studijama Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu kao i na master studijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. U periodu od 2007. do 2010. godine obavljao je dužnost rukovodioca doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Autor je više radova, knjiga i publikacija iz oblasti Ekonomije, Poslovnih informacionih sistema i Digitalne ekonomije. Obavio je nekoliko studijskih boravaka u Velikoj Britaniji, SAD i Italiji. Dobitnik je nagrade Bečkog ekonomskog foruma (Beč 2010) i Evroazijskog ekonomskog samita (Istanbul 2016), kao i počasnog priznanja Ambsador znanja (Ljubljana 2019).

Autor je više naučnih radova koji su objavljeni u međunarodnim časopisima. Pored međunarodnih naučnih konferencija bio je i aktivni učesnik i govornik na značajom broju globalnih konferencija iz oblasti digitalne ekonomije i informacionog društva (ITU WISIS - Ženeva 2012, ITU WTDC - Dubai 2014 i sl.). Učestvovao je u organizaciji naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Autor je monografije čiji je izdavač Univerzitet Crne Gore kao i knjige Digitalna ekonomija.

U periodu od 1998. do 2005. bio je na godišnjem nivou savjetnik i stručni konsultant za informacione sisteme u nizu institucija i organa (Sekretarijat za razvoj, Narodna Banka, Fond za zdravstvo) kao i jednom broju kompanija i preduzeća. Od 2009. do 2016. godine bio je ccTLD menadžer nacionalnog internet domena .me. Obavljao je više javnih funkcija: od 2006. do 2016. godine bio je potpredsjednik Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i finansijski sistem, a istovremeno od 2009. do 2016. godine i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije; od novembra 2016. do avgusta 2017. godine bio je poslanik u Skupštini Crne Gore i predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet; od 2017. do 2021. godine  obavljao je funkciju ambasadora Crne Gore u Republici Sloveniji.

Počasni je član Savjeta bečkog ekonomskog foruma. Za člana Savjetodavnog odbora IMPACT-a - Međunarodne organizacije za borbu protiv sajber prijetnji izabran je 2013. godine.

Koordinirao je i rukovodio razvojem i implementacijom velikih projekta iz oblasti ekonomije i ekonomskog razvoja kao i iz oblasti digitalne tranasformacije u javnom sektoru (Strategija razvoja informacionog društva Crne Gore, Elektronska uprava, Pravosudni informacioni sistem, Informacioni sistem socijalnog kartona, Centralni registar stanovništva i sl). Bio je predsjednik Savjeta za razvoj informacionih sistema od državnog značaja u periodu od 2010.  do 2016. Godine. Ima zvanje državnog revizora i član je komisije za polaganje ispita za državnog revizora (ispitivač za predmet Informacioni sistemi u funkciji revizije).

Govori engleski i ruski jezik.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.