Dijana Kovačević


Dijana Kovačević
Šifra: 110509
Prezime i ime: Dijana Kovačević
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija (model studija 3+2+3)
1 POSLOVNA INFORMATIKA2x4
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
2 Biznis1x(2B+2S)
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
3 Informatika2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
4 Informacioni sistemi2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Informacioni sistemi
8 Elektronsko poslovanje2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija
8 Internet tehnologije i e-poslovanje2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Menadžment
8 Upravljački informacioni sistemi2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje
1 Poslovna informatika1x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)
1 Poslovna informatika2x2
Ekonomski fakultet Osnovne
Primijenjene studije menadžmenta
1 Poslovna informatika2x2S
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)
3 Upravljački IS2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)
3 Upravljački IS2x2
Ekonomski fakultet Osnovne
Primijenjene studije menadžmenta
3 Upravljački IS2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)
4 Elektronsko poslovanje2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Podgorica (model studija 3+2)
4 Elektronsko poslovanje2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje
6 Elektronsko poslovanje2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Primijenjene studije menadžmenta
6 Elektronsko poslovanje2x2S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije