Ranko Mujović


Ranko Mujović
Šifra: 120049
Prezime i ime: Ranko Mujović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFMEĐUNARODNO PRAVODoktorske1TEORIJA MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA4 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE2 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVOMaster1MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO4 x 10 x 00 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVOMaster1DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO4 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVNI SMJERMagistarske1OSNOVI MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA1 x 13 x 10 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVOMaster1ISTORIJAT I RAZVOJ MEĐUNARODNOG PRAVA2 x 10 x 00 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVOMaster1PRAVO MORA4 x 10 x 00 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVODoktorske1SPECIJALIZOVANE AGENCIJE UN1 x 31 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKE - MEĐUNARODNO PRAVNI SMJERMagistarske1OSNOVI I SISTEM MEĐUNARODNO PRAVNE ZAŠTITE LJUDSKI1 x 12 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1MEĐUNARODNI ODNOSI2 x 10 x 00 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVODoktorske2MEĐUNARODNI SUDOVI3 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2MEĐUNARODNO PRAVNA KLINIKA3 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA2 x 10 x 00 x 0
PFBEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKAOsnovne3MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne5MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne5MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO4 x 11 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne6MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor