Ranko Mujović

dr Ranko Mujović

redovni profesor | Pravni fakultet | honorarno

Roden 27. 3. 1956. godine u Podgorici. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici. Magistrirao na Pravnom fakultetu u Beogradu i doktorirao na Pravnom fakultetu u Podgorici. Predmet naučnog interesovanja: Medunarodno javno pravo, a u okviru njega Medunarodno humanitarno pravo i Medunarodne organizacije. Objavio monografije: Medunarodni faktori u gradanskom ratu i krizi u Jugoslaviji, Medunarodno humanitarno pravo, Izvori Medunarodnog javnog prava. Koautor je vise publikacija o genocidu i zločinima na tlu bivše Jugoslavije. U dužem vremenskom periodu bio je...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave