Ranko Mujović


Ranko Mujović
Šifra: 120049
Prezime i ime: Ranko Mujović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE2 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO2 x 11 x 11 x 1
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1PRAVO MORA2 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2MEĐUNARODNO PRAVNA KLINIKA0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA2 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
PFBEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKAOsnovne3MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne5MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo PoljeOsnovne6MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO4 x 11 x 10 x 0
PFBEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKAOsnovne6DIPLOMATIJA I BEZBJEDNOSNE SLUŽBE0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor