Pravni fakultet

Biografija - Mujović Ranko
Biografija - Mujović Ranko

Roden 27. 3. 1956. godine u Podgorici. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici. Magistrirao na Pravnom fakultetu u Beogradu i doktorirao na Pravnom fakultetu u Podgorici.

Predmet naučnog interesovanja: Medunarodno javno pravo, a u okviru njega Medunarodno humanitarno pravo i Medunarodne organizacije.

Objavio monografije: Medunarodni faktori u gradanskom ratu i krizi u Jugoslaviji, Medunarodno humanitarno pravo, Izvori Medunarodnog javnog prava. Koautor je vise publikacija o genocidu i zločinima na tlu bivše Jugoslavije.

U dužem vremenskom periodu bio je šef Katedre za medunarodno javno pravo, a sadajerukovodilac Medunarodno-pravnog smjera.

Angažovan na Pravnom fakultetu u Beogradu i na Pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini.

Kao redovan profesor bio je clan komisija za odbranu doktorskih disertacija na Pravnom fakultetu u Beogradu i na Pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini.

Izvodi nastavu iz Medunarodnog javnog prava, Medunarodnih odnosa, Medunarodnih organizacija, Prava mora i Medunarodno-pravne zaštite ljudskih prava.

Bio je angažovan na obavljanju značajnih univerzitetskih i drugih funkcija. Bio je clan Senata Univerziteta Crne Gore i poslanik u Skupštini Crne Gore. Dva puta biran za člana Tužilačkog savjeta.

Dva puta biran za prodekana, a tri puta za dekana Pravnog fakulteta. Dobitnik je Povelje Univerziteta Crne Gore.

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.