Vjera Radović


Vjera Radović
Šifra: 120078
Prezime i ime: Vjera Radović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne2OSNOVI EKONOMSKE POLITIKE0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor