Bojana Lakićević-Đuranović

dr Bojana Lakićević-Đuranović

vanredni profesor | Pravni fakultet

Prof. dr  Bojana Lakićević- Đuranović  rođena je 1984. godine u Podgorici, gdje je  završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2007. godine.  Master studije završila je 2008.god. na Pravnom fakultetu u Beogradu odbranivši  sa odlikom master rad pod naslovom „ Pravni položaj Prevlake u svijetlu međunarodnog prava“  Godine 2008. upisala je doktorske studije - Odsjek  za međunarodno javno pravo na Pravnom fakultetu  Univerziteta...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bojana Lakićević – ĐuranovićThe Interpretation of Articles 2 and 3 of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948) in the light of the jurisprudence of international judicial authoritiesActa Histriae
2017SCOPUS
B. Lakićević - ĐuranovićTheoretical and Practical Significance of the Issue of Maritime Delimitation in the Law of SeaTransaction on Maritime Science (ToMS)

Obavjestenja iz nastave