Đuranović Lakićević Bojana


Đuranović Lakićević Bojana
Šifra: 120108
Prezime i ime: Đuranović Lakićević Bojana
Titula: prof dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije