Đuranović Lakićević Bojana


Đuranović Lakićević Bojana
Šifra: 120108
Prezime i ime: Đuranović Lakićević Bojana
Titula: prof dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1SPECIJALISTIČKA PRAKSA -0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2EVROATLANTSKE INTEGRACIJE2 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE3 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne2OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE4 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE 2017Osnovne2OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE4 x 20 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Opširnije