Velibor Korać


Velibor Korać
Šifra: 120124
Prezime i ime: Velibor Korać
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2KLINIKA GRAĐANSKO PROCESNOG PRAVA0 x 02 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne2UVOD U GRAĐANSKO PRAVO0 x 01 x 20 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3STVARNO PRAVO0 x 01 x 20 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3PORODIČNO PRAVO0 x 0.5 x 30 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3NASLJEDNO PRAVO0 x 0.5 x 30 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne4OBLIGACIONO PRAVO0 x 01 x 40 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5TRGOVINSKO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne6NOTARSKO PRAVO4 x 11 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6NOTARSKO PRAVO4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije