Ljiljana Jokić


Ljiljana Jokić
Šifra: 120140
Prezime i ime: Ljiljana Jokić
Titula: prof dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1PRAVNO ISTORIJSKA KLINIKA4 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne1ISTORIJA PRAVA0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1SPECIJALISTIČKI SEMINAR0 x 01.5 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne1OPŠTA I NACIONALNA PRAVNA ISTORIJA0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne1OPŠTA I NACIONALNA PRAVNA ISTORIJA4 x 20 x 00 x 0
PFKRIVIČNO PRAVOMaster1CRNOGORSKA KRIVIČNOPRAVNA TRADICIJA4 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2CRNOGORSKA PRAVNA TRADICIJA3 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor