Ljiljana Jokić

prof dr Ljiljana Jokić

redovni profesor | Pravni fakultet | honorarno

Rođena 11.05.1954. godine u Cetinju. Osnovnu i srednju školu završila u Podgorici. Diplomirala 1976. godine na Pravnom fakultetu u Podgorici sa prosječnom ocjenom 9.5. Tokom studija vise puta nagradivana. Magistrirala na poslijediplomskim studijama (gradansko-pravni smjer) na Pravnom fakultetu u Beogradu 1982. godine (sa odlikom). Doktorirala 1996. godine na Pravnom fakultetu u Podgorici (sa odlikom). Radni odnos zasnovala na Pravnom fakultetu u Podgorici 1977. godine. Birana u sva univerzitetska zvanja od asistenta do redovnog profesora. U zvanje docenta izabrana...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1PRAVNO ISTORIJSKA KLINIKA4 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne1ISTORIJA PRAVA0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1SPECIJALISTIČKI SEMINAR0 x 01.5 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne1OPŠTA I NACIONALNA PRAVNA ISTORIJA0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne1OPŠTA I NACIONALNA PRAVNA ISTORIJA4 x 20 x 00 x 0
PFKRIVIČNO PRAVOMaster1CRNOGORSKA KRIVIČNOPRAVNA TRADICIJA4 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2CRNOGORSKA PRAVNA TRADICIJA3 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave