Ljiljana Kadić


Ljiljana Kadić
Šifra: 120195
Prezime i ime: Ljiljana Kadić
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1SLOBODA ZAVJEŠTANJA I NJENA OGRANIČENJA2 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2NASLJEDNO PRAVNA KLINIKA3 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne3NASLJEDNO PRAVO3 x 11 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3NASLJEDNO PRAVO4 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne3NASLJEDNO PRAVO4 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo PoljeOsnovne4NASLJEDNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor