Ljiljana Kadić

dr Ljiljana Kadić

docent | Pravni fakultet | honorarno

Rodjena 01.04.1953. godine u Sarajevu. Osnovnu školu završila u Sarajevu a gimnaziju „Slobodan Skerović" u Tilogradu. Pravni fakultet u Titogradu završila 1975. godine. Dobitnik studentskih nagrada Pravnog fakulteta na drugoj i trećoj godini za prosjek 10.00. Magistrirala 1982. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (sa odlikom) iz oblasti građanskog prava (uža oblast nasledno pravo). Doktorsku disertaciju odbranila 1997. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (sa odlikom) oblast gradjanskog prava, (uža...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster2NASLJEDNOPRAVNA KLINIKA4 x 10 x 00 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster2SLOBODA ZAVJEŠTANJA I NJENA OGRANIČENJA4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave