Ljiljana Kadić


Ljiljana Kadić
Šifra: 120195
Prezime i ime: Ljiljana Kadić
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster2NASLJEDNOPRAVNA KLINIKA4 x 10 x 00 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster2SLOBODA ZAVJEŠTANJA I NJENA OGRANIČENJA4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor