Pravni fakultet, 11.03.2017

Biografija - Kadić LjiljanaRodjena 01.04.1953. godine u Sarajevu. Osnovnu školu završila u Sarajevu a gimnaziju „Slobodan Skerović" u Tilogradu. Pravni fakultet u Titogradu završila 1975. godine. Dobitnik studentskih nagrada Pravnog fakulteta na drugoj i trećoj godini za prosjek 10.00. Magistrirala 1982. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (sa odlikom) iz oblasti građanskog prava (uža oblast nasledno pravo). Doktorsku disertaciju odbranila 1997. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (sa odlikom) oblast gradjanskog prava, (uža oblast nasledno pravo). Zavrsila Diplomatsku akademiju u SMIP-u, Beograd 2000-2001 godine. Bila Ambasador SRJ na Kubi na rezidencijalnoj osnovi, i Jamajci, Haitiju i Dominikanskoj Republici od 2001-2003 god. Od 2004-2006 bila predavac na Diplomatskoj Akademiji" Gavro Vukovic" u Crnoj Gori.

Prvi radni odnos zasnovala 1976. godine u Republičkom sekretarijatu za pravosudje i organizaciju uprave. Na Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore primljena 1977. godine kao asistent pripravnik, 1979. godine birana za asistenta za Nasledno i Porodično pravo. Za docenta izabrana 1997. godine na predmetu Nasledno pravo, a na isti reizabrana 2012. godine. U radu se služi engleskim, ruskim i španskim jezikom. Studijski boravci: posjete institucijama u EU u organizaciji ELSA Montenegro 2007-2008 godine.

Učestvovala na regionalnim i medjunarodnim konferencijama i na projektima kao i na seminarima : Budimpešta 1999. godine (Borba protiv trafickinga), Ohrid ("Položaj žene u društvu") 1997 godine." ICFTU/FNV Gender project" promocija posebne politike o ravnopravnosti unutar sindikata srednje i istočne Evrope ". Učestvovala na Kopaonickoj skoli prirodnog prava. Predavač/trener za obuku iz redova nosilaca pravosudnih funkcija u organizaciji Odjeljenja za rodnu ravnopravnost Ministarstva za ljudska i manjinska prava UNWOMEN,2012. godine.