Snežana Miladinović

dr Snežana Miladinović

redovni profesor | Pravni fakultet

Prof. dr Snežana Miladinović Drobnič je redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici sa prosječnom ocjenom 9,94. Kao najbolji student tri puta je nagrađena nagradom Pravnog fakulteta. Dobitnik je nagrade “19. decembar” i Nagrade Univerziteta CG. Magistrirala je 1994. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranom magistarske  teze pod nazivom Isporuka-legat. Doktorsku disertaciju na temu Zadužbine sa odlikom je odbranila na istom Univerzitetu 2000. godine....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster1OBLIGACIONOPRAVNA KLINIKA4 x 10 x 00 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster1UGOVORNO PRAVO4 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne4OBLIGACIONO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne4OBLIGACIONO PRAVO4 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne5OBLIGACIONO PRAVO0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Pravne nauke, Bijelo Polje-OBLIGACIONO PRAVO

Obligaciono pravo - odlaganje nastave

Pravne nauke-Obligaciono pravo

Nova objava - 13.12.2021 12:21

Pravne nauke-Obligaciono pravo

Nova objava - 06.12.2021 10:05

Pravne nauke-Obligaciono pravo

Nova objava - 29.11.2021 18:42

Pravne nauke-Obligaciono pravo

Nova objava - 21.11.2021 18:22