Snežana Miladinović

dr Snežana Miladinović

redovni profesor | Pravni fakultet

Prof. dr Snežana Miladinović Drobnič je redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici sa prosječnom ocjenom 9,94. Kao najbolji student tri puta je nagrađena nagradom Pravnog fakulteta. Dobitnik je nagrade “19. decembar” i Nagrade Univerziteta CG. Magistrirala je 1994. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranom magistarske  teze pod nazivom Isporuka-legat. Doktorsku disertaciju na temu Zadužbine sa odlikom je odbranila na istom Univerzitetu 2000. godine....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFGRAĐANSKO PRAVODoktorske1PRINCIPI GRAĐANSKOG PRAVA2 x 10 x 00 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster1OBLIGACIONOPRAVNA KLINIKA4 x 10 x 00 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster1UGOVORNO PRAVO4 x 10 x 00 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVODoktorske2PRINCIPI EVROPSKOG UGOVORNOG PRAVA3 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne4OBLIGACIONO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne4OBLIGACIONO PRAVO4 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne5OBLIGACIONO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo PoljeOsnovne5OBLIGACIONO PRAVO0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Pravne nauke (2017)-Obligaciono pravo

Obligaciono pravo / popravni završni ispit

Pravne nauke (2017)-Obligaciono pravo

Obligaciono pravo / završni ispit

Pravne nauke (2017)-Obligaciono pravo

Obligaciono pravo / popravni kolokvijum/ raspored

Pravne nauke (2017)-Obligaciono pravo

Obligaciono pravo / Kolokvijum / Raspored

Pravne nauke (2017)-Obligaciono pravo

Obligaciono pravo / Predavanja

Pravne nauke (2017)-Obligaciono pravo

Obligaciono pravo / Predavanja

Pravne nauke (2017)-Obligaciono pravo

ECTS - Obligaciono pravo i PITANJA IZ OBLIGACIONOG PRAVA 2021-22

Pravne nauke-Obligaciono pravo

Nova objava - 01.02.2022 15:10

Pravne nauke-Obligaciono pravo

Nova objava - 24.01.2022 16:22