Ivana Jelić

dr Ivana Jelić

vanredni profesor | Pravni fakultet

Ivana Jelić je rođena 1975. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i pravni fakultet. S odlikom (summa cum laude) je i magistrirala, januara 2004, i doktorirala, jula 2007, iz oblasti međunarodnog javnog prava, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  Od marta 2001, radi na Pravnom fakultetu UCG. U zvanje docentkinje birana je 2008, a u zvanje vanredne profesorice 2013, za predmete iz međunarodnopravne naučne oblasti. Na Fakultetu političkih nauka UCG, angazovana je od 2005. U dva mandata (2011–2012 i...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave