Pravni fakultet

Biografija - Jelić Ivana
Biografija - Jelić Ivana

Ivana Jelić je rođena 1975. godine u Podgorici, gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i pravni fakultet. S odlikom (summa cum laude) je i magistrirala, januara 2004, i doktorirala, jula 2007, iz oblasti međunarodnog javnog prava, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

Od marta 2001, radi na Pravnom fakultetu UCG. U zvanje docentkinje birana je 2008, a u zvanje vanredne profesorice 2013, za predmete iz međunarodnopravne naučne oblasti. Na Fakultetu političkih nauka UCG, angazovana je od 2005. U dva mandata (2011–2012 i 2015–2016), bila je prodekanica za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta. 

Specijalizacije iz oblasti međunarodnog javnog prava i ljudskih prava, obavila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bergenu (2002), Pravnom fakultetu Univerziteta Kalifornije u Berkliju (2004–2005), Centru za ljudska prava Univerziteta Kolumbija u Njujorku (2005), Haškoj akademiji za međunarodno pravo (2006. i 2009.), Centru za humaniratno pravo i ljudska prava Univerziteta Pariz 2 – Asas (2007), UNOG-u u Ženevi (2008), Londonskoj školi ekonomije (2010–2011), Pravnom fakultetu Slobodnog univerziteta Berlina (2013–2014), i Pravnom fakultetu Univerziteta Sofija Antiplois, u Nici (2015).

Potpredsjednica je Udruženja pravnika Crne Gore. Članica je Odbora za pravne nauke CANU, Matice crnogorske, Savjeta Diplomatske akademije i Savjeta za rodnu ravnopravnost Vlade Crne Gore. Od njegovog osnivanja 2010. godine, bila je članica Centra mladih naučnika, pri CANU, a u mandatu 2011–2013 i njegova predsjednica. Ima titulu istaknute gostujuće profesorice (Distinguished Visiting Professor) za oblast Međunarodnog prava ljudskih prava, na Pravnom fakultetu Slobodnog univerziteta u Berlinu. 

Od 2008. godine je pravna ekspertkinja Savjeta Evrope. Bila je članica Glavnog komiteta za ljudska prava Savjeta Evrope – CDDH (2008–2012), Radne grupe eksperata za pristupanje Evropske unije Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima (2010), Komiteta eksperata za unapređenje postupaka za zaštitu ljudskih prava – DH-PR (2008–2010), Savjetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Savjeta Evrope – ACFC (2012–2016) i njegova potpredsjednica (2014–2016). Komitet ministara Savjeta Evrope, ponovo ju je, 2017. godine, izabrao za ekspertkinju ACFC-a. 

Od 2015, članica je UN Komiteta za ljudska prava, a u martu 2017. izabrana je za potpredsjednicu ovoga tijela. 

Od 2008, učestvovala je u radu više stručnih radnih tijela Vlade Crne Gore u vezi s harmonizacijom pravnih propisa i prakse sa standardima SE i EU. 

Dobitnica je više nagrada i priznanja, pa i Nagrade Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, za uspjehe u nauci, namijenjene mladim stvaraocima, 2007. 

Objavila je više od devedeset radova, u domaćim i međunarodnim časopisima. Autorka je knjiga Ljudska prava i multikulturalizam, Odgovornost država u međunarodnom pravu, Prava manjina, i koautorka pet međunarodnih monografija na engelskom i njemačkom jeziku. 

Govori engleski, francuski i italijanski, a služi se njemačkim jezikom.

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.