Vladimir Savković

dr Vladimir Savković

redovni profesor | Pravni fakultet

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI:  Vladimir Savković, redovni profesor Univerziteta Crne Gore, rođen u Podgorici (1977), gdje završava Osnovnu školu "Maksim Gorki" i Gimnaziju "Slobodan Škerović" (nosilac diplome "Luča"). Na Pravnom fakuletu UCG diplomirao je u redovnom roku 2000. godine (prosječna ocjena 9,38).

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6POMORSKO PRAVO4 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne5PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne4KOMPANIJSKO PRAVO4 x 10 x 00 x 0
PFPOSLOVNO PRAVOMaster1HARTIJE OD VRIJEDNOSTI I BERZANSKO PRAVO4 x 10 x 00 x 0
PFPOSLOVNO PRAVOMaster2PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Savković Vladimir Universalism and the recognition of group proceedings under the UNCITRAL Model Law in MontenegroInternational Insolvency Review (Wiley)
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vladimir Savković, Nikola Dožić Destimulativan zakonski okvir kao uzrok neuspjeha sustava dobrovoljnog mirovinskog osiguranja: studija crnogorskog slučaja kao pokazatelj važnosti financijskih poticajaRevija za socijalnu politiku
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vladimir SavkovićThe Alleged Case of Golden Shares in Montenegro: A Candidate Country’s Experience as an Incentive for Including Acta Jure Gestionis within the Range of Restrictions on Free Movement of CapitalReview of Central and East European Law

Obavjestenja iz nastave