Pravni fakultet

Biografija - Savković Vladimir
Biografija - Savković Vladimir

Vladimir Savković, redovni profesor Univerziteta Crne Gore, rođen je u Podgorici (1977), gdje završava Osnovnu školu "Maksim Gorki" i Gimnaziju "Slobodan Škerović" (nosilac diplome "Luča"). Na Pravnom fakuletu UCG diplomirao je u redovnom roku 2000. godine (prosječna ocjena 9,38).

Od marta 2001. godine angažovan je kao saradnik na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Poslijediplomske studije Pravnog fakulteta u Beogradu (privredno-pravni smjer) upisao je u oktobru 2000. godine, a okončao (usmeni magistarski ispit) u junskom roku 2002. godine. U martu 2004. godine, odbranio je s odlikom magistarski rad (“Derivativne akcionarske tužbe”), a u aprilu 2008. godine, doktorsku disertaciju ("Pravni aspekti elektronske trgovine"). Tokom osnovnih i poslijediplomskih studija bio je član i trener u klubu govornika i debatnom klubu Pravnog fakulteta i dobitnik više studentskih nagrada. 

U decembru 2009. godine izabran je u akademsko zvanje docenta, u decembru 2014. godine u akademsko zvanje vanrednog profesora, a u decembru 2019. godine u akademsko zvanje redovnog profesora na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Član Senata Univerziteta Crne Gore je od 2020. godine. Od 2019. godine, na poziciji je prodekana za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Stručno se usavršavao na:

 • - Evropa Institutu Univerziteta Saarland u Sarbrikenu (više puta);
 • - Univerzitetu Sophia Antipolis u Nici;
 • - Univerzitetu Nebraska (SAD);
 • - Univerzitetu Nova u Lisabonu;
 • - Univerzitetu Regents u Londonu;
 • - Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti (CEU);
 • - Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu;
 • - Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
 • - UNCITRAL (sjedište u Beču).

U periodu od 2004. do 2007. godine nalazio se na poziciji pravnog savjetnika Misije OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori, od 2006. godine, Misije OEBS u Crnoj Gori, u sklopu čijih aktivnosti je, kao stručna podrška, bio uključen u više projekata zakonodavnih (Zakon o javnim nabavkama (2006) i Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela (2007)) i institucionalnih reformi crnogorskog pravosuđa i javne uprave.

U svojstvu svjedoka-eksperta, učestvovao je u više međunarodnih investicionih arbitraža, vođenih po ICSID, UNCITRAL i LCIA pravilima arbitraže. 

Od 2012. do 2018. godine, član Pregovaračke grupe - glavnog stručnog tijela Crne Gore za pristupne pregovare s Evropskom unijom, s zaduženjem za vođenje/koordinaranje pregovora u poglavljima: 3. Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga; 6. Privredno (Kompanijsko) pravo; 7. Pravo intelektualne svojine; 20. Preduzetništvo i industrijska politika.

2012. godine, kao predstavnik Univerziteta Crne Gore, imenovan je za člana radnih grupa za vođenje pristupnih pregovora Crne Gore s Evropskom unijom u poglavljima 3. Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga i 6. Privredno (Kompanijsko) pravo.

Od 2015. do 2019. godine, član upravnog i uređivačkog odobra Klastera izvrsnosti iz oblasti međunarodnog i evropskog prava - platforme više evropskih univerziteta na čelu s Evropa Institutom Univerziteta u Saarland-u.

Od 2012. do 2017. godine, član Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. 

Od 2014. godine, izdavanjem monografije "Corporations & Partnerships - Montenegro", postao je i nacionalni izvještač za oblast prava privrednih društava (kompanijskog prava) Enciklopedije međunarodnog prava izdavača Kluwer Law International. 

Od 2017. godine, izdavanjem monografije "Contracts - Montenegro", postao je i nacionalni izvještač za oblast ugovornog prava Enciklopedije međunarodnog prava izdavača Kluwer Law International.

Od 2014. do 2016. godine, bio je član Komisije za dodjelu koncesija za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa u crnogorskom podmorju i tima za pregovaranje i izradu prvog (model) ugovora s izabranim koncesionarima, u saradnji s norveškim ekspertima angažovanim kao podrška Crnoj Gori

Od 2016. do 2018. godine, u svojstvu nacionalnog eksperta s neposrednom odgovornošću za usklađivanje zakonskih odredaba s pravnom tekovinom i standardima korporativnog upravljanja Evropske unije, učestvovao je u izradi (Nacrta) Zakona o privrednim društvima.

Od 2016. godine, u sklopu različitih aktivnosti UNDP-a i drugih međunarodnih organizacija usmjerenih na podršku Crnoj Gori u postupku pristupnih pregovora, izradio ili učestvovao u izradi više studija/analiza: "Predlog Akcionog plana za uvođenje funkcionalnog sistema elektronske registracije privrednih društava u Crnoj Gori"; "Studija izvodljivosti uvođenja "obveznica sa  socijalnim učinkom" u nacionalni pravni sistem"; "Analiza crnogorske pregovaračke strukture s predlozima za njeno usaglašavanje s izmijenama metodologije pregovaračkog procesa s Evropskom unijom".

Od 2018. godine je predavač u Centru za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore, za oblast crnogorskog kompanijskog prava i kompanijskog prava Evropske unije. 

U 2019. godini, objavljuje prvi udžbenik iz Prava Evropske unije na Univerzitetu Crne Gore (Pravo unutrašnjeg tržista EU), a od 2020. godine (kao autor istoimenog projekta) postaje i modul lider / akademski koordinator Jean Monnet Modula iz prava unutrašnjeg tržišta Evropske unije (projekat pod okriljem Evropske komisije - Agencije za obrazovanje, kulturu i audioviziju). Modul je danas u cjelini integrisan u Master studije Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

U 2021. godini, u svojstvu nacionalnog eksperta WIPO-a (World Intelectual Property Organization), učestovovao je u izradi Nacrta Strategije intelektualne svojine Crne Gore. 

Predsjednik je Uređivačkog odbora Zbornika Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Bio je ili je još uvijek član više nevladinih organizacija, ekspertskih i radnih tijela formiranih od strane međunarodnih i nacionalnih strukovnih udruženja, kao i drugih subjekata.

Monografije, naučne i stručne članke iz oblasti pravne nauke objavljivao je kod poznatih međunarodnih i regionalnih izdavača (Brill Publishers, Wiley (John Wiley & Sons, Inc.), Kluwer Law International, Bucharest Academy of Economic Studies, Univerzitet u Beogradu, Sveučilište u Zagrebu i drugi). Učestvovao je u brojnim naučnim projektima, te stručnim i naučnim konferencijama u Crnoj Gori i inostranstvu.

Naučno-istraživačkim radom se bavi u različitim oblastima kompanijskog, trgovinskog i prava Evropske unije (prava unutrašnjeg tržišta Evropske unije, kompanijskog i prava konkurencije Evropske unije). 

Govori engleski jezik i u radu se služi francuskim jezikom.

VAŽNIJI NAUČNI I STRUČNI RADOVI:

Naučne/stručne knjige u izdanju stranih/međunarodnih izdavača (samostalni autor): 

 1. “Contracts - Montenegro” (2017), izdavač: Kluwer Law International, 197 stranica, ISBN:978-90-654-4941-2;
 2. "Corporations & Partnerships - Montenegro" (2014), izdavač: Kluwer Law International, 216 stranica, ISBN: 978-90-654-4946-7239.

Naučne/stručne knjige u izdanju crnogorskih izdavača (samostalni autor): 

 1. "Komentar Zakona o privrednim društvima" (2022). izdavač: Pravni ekspert, Podgorica, 783 stranice, ISBN: 978-9940-49-014-0;
 2. "Pravo unutrašnjeg tržišta Evropske unije - privatnopravni aspekti" (2019), izdavač: Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, 239 stranica, ISBN: 976-86-509-0099-4;
 3. "Zaključenje ugovora u elektronskoj formi - osnovi prava elektronske trgovine" (2013), izdavač: Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, 221 stranica,  ISBN: 978-608-4697-01-5;; 
 4. "Derivativne akcionarske tužbe" (2004), izdavač: Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, 168 stranica, UDK: 336.2 (497.13)(098).

Poglavlja u naučnim/stručnim knjigama:

 1. “Company law of the European union in the Montenegrin education and legal system” in “Best Practices in Teaching Eu Law – CABUFAL”, bilingual handbook, 2019, Publisher: University of Montenegro (within the ERASMUS+ funded project: “CABUFAL”), 2019, p. 105 – 117;
 2. “Collective redress in Consumer Protection in Montenegro” in “Collective Redress Mechanisms in Consumer Protection in the European Union and South East Europe: Comparative Study” (ed. Efremova Veronika), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ, Skopje, 2018, p. 295 – 338, ISBN: 978-608-4536-20-8 (prvi autor);
 3. “Montenegrin Road from Federal Unit to the Next EU Member State: A Case Study of Chapter 6 of Accession Negotiations between Montenegro and European Union”, in “South Eastern Europe and the European Union - Legal Perspectives”, SEE Cluster of Excellence (Europa-Institut of the Saarland University), Saarbrücken, 2017, p. 125 – 144; ISBN:978- 3-946851-14-1 (prvi autor).

Autorski članci u naučnim/stručnim časopisima koji izlaze na engleskom jeziku (samostalni autor): 

 1. “Universalism and the recognition of group proceedings under the UNCITRAL Model Law in Montenegro”, 28(1) International Insolvency Review, London (Publisher: Wiley), p. 103 – 125, ISSN: 0350 – 6630;
 2. “Do TFEU Provisions on Free Movement of Goods Apply to Private Parties: Expanded Vertical or Horizontal Direct Effect?” (single author, in English language), 66(4) Annals of the Faculty of Law in Belgrade (international issue), 2018, Belgrade (Publisher: University of Belgrade Faculty of Law), p. 84 – 102, ISSN: 0003-2565;
 3. “The Fundamental Freedoms of the Single Market on the Path Towards Horizontal Direct Effect: The Free Movement of Capital – Lex Lata and Lex Ferenda“, 7(2) Juridical Tribune, Bucharest, 2017; (Publisher: Bucharest Academy of Economic Studies and ADJURIS - Society of Juridical and Administrative Sciences), p. 208 – 223; ISSN: 2247-7195,
 4. “The Alleged Case of Golden Shares in Montenegro: A Candidate Country’s Experience as an Incentive for Including Acta Jure Gestionis within the Range of Restrictions on Free Movement of Capital, 41(2) Review of Central and East European Law, Leiden; Publisher: Brill Academic Publishers, p. 117 – 156, ISSN: 0925-9880;
 5. ”From Great Expectations to an Even Greater Failure - The Case of Montenegrin Regulatory Framework on Shareholder Derivative Suits as an Incentive gor Rethinking the Concept Itself“, 6(2) Juridical Tribune, Bucharest, 2016; (Publisher: Bucharest Academy of Economic Studies and ADJURIS - Society of Juridical and Administrative Sciences), p. p. 8 – 21; ISSN: 2247-7195;
 6. ““On the Occasion of Three Years of Accession Negotiations in Chapter 6: Anglo-American Flavor of Montenegrin Law on Business Organizations - A Result of Strategic Thinking or Transition Side Effect?“, International Scientific Conference: LAW AND TRANSITION - Collection of papers (Publisher: University of Belgrade), 2017, p. 255 – 266; ISBN: 978-86-7630-721-0;
 7. “Towards Broader Use of Electronic Bills of Ladings in International Transport of Goods - UN Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Saw – A New Incentive or an Obstacle?”, 1(1) SEE Law Journal (publisher: SEELS Network), 2014, p. 85 - 95. ISSN: 1857-8993;
 8. “LEGAL ASPECTS 0F USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY IN ELECTRONIC CONTRACTING: Balancing Between the Need to Establish Encouraging Legal Environment and the Need to Secure Legal Certainty for the Parties to the Contract Formed Via ”Electronic Agents”. First South East European Post-Doc Colloquium in Private Law, Conference Proceedings, Zagreb, 2012, p. 152 – 165. ISBN: 978-608- 4697-01-5;
 9. “Electronic Conclusion of Contracts – Country Report for Montenegro”, Civil Law Forum for South East Europe, Second Regional Conference, Skopje 2012, Volume I, p. 551 – 556. ISBN: 978-608-4697-03-9;
 10. Liability for Legal Defects – Country Report for Montenegro, Civil Law Forum for South East Europe, Second Regional Conference, Skopje 2012, Volume I, p. 433 – 437. ISBN: 978-608-4697-03-9.

Važniji autorski članici u naučnim/stručnim časopisima koji izlaze na crnogorskom, srpskom ili hrvatskom jeziku:

 1. „Derivativna tužba u crnogorskom kompanijskom pravu od 2002. do 2020. godine - uporedna analiza tri zakonska rješenja"  Pravni zbornik: časopis za pravnu teoriju i praksu, 1/2020 (Izdavač: Udruženje Pravnika Crne Gore), str. 39 – 56. ISSN: 0350–6630;
 2. „Destimulativan zakonski okvir kao uzrok neuspjeha sustava dobrovoljnog mirovinskog osiguranja: studija crnogorskog slučaja kao pokazatelj važnosti financijskih poticaja”, 25(3) “Revija zaalnu politiku”, 2018 (Izdavač: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), str. 265 – 283; ISSN: 1330-2965 (prvi autor); 
 3. „Povodom pet decenija od Haško-vizbijskih i četiri decenije od Hamburških pravila – ima li nade za unifikaciju regulatornog okvira međunarodnog prevoza robe morem?“, 10-12/2018 Pravo i privreda, 2018 (Izdavač: Udruženje pravnika u privredi Srbije), str. 70 – 89, ISSN: 0354-3501;
 4. „Osvrt na Nacrt Zakona o privrednim društvima Crne Gore“, 1/2019 Pravni zbornik: časopis za pravnu teoriju i praksu, 2019 (Izdavač: Udruženje Pravnika Crne Gore), str. 31 – 66. ISSN: 0350–6630;
 5. „Izazovi uspostavljanja sistema elektronske registracije privrednih društava u Crnoj Gori“, 1/2018 Pravni zbornik: časopis za pravnu teoriju i praksu, 2018 (Izdavač: Udruženje Pravnika Crne Gore), str. 17 – 44. ISSN: 0350–6630;
 6. „Značaj i perspektiva Polaznih principa Ujedinjenih nacija o poslovnom sektoru i ljudskim pravima”,  11/2014 Pravni život, 2014 (Izdavač: Udruženje pravnika Srbije), str. 201 – 214. ISSN: 0350-0500;
 7. "Pravo Evropske unije i učešće zaposlenih u upravljanju privrednim društvima – stanje i perspektive", Pravo i privreda, broj 4 – 6/2014 (Izdavač: Udruženje pravnika u privredi Srbije), str. 114 – 129. ISSN: 0354-3501; 
 8. "SOCIETAS EUROPAEA – u susret usklađivanju crnogorskog prava privrednih društava s pravnom tekovinom Evropske unije", Pravni zbornik: časopis za pravnu teoriju i praksu Udruženja pravnika Crne Gore, broj 3/2013, str. 91 – 109. ISSN: 0350 – 6630;
 9. „Postoji li dužnost lojalnosti akcionara u crnogorskom pravu?“, 3-4/2015 Pravni zbornik: časopis za pravnu teoriju i praksu, 2015 (Izdavač: Udruženje Pravnika Crne Gore), str. 79 – 92. ISSN: 0350–6630;
 10. "Zlatne akcije u pravu Evropske unije", Pravni život, br. 11/2011, Beograd, str. 167 – 178. ISSN: 0350-0500;
 11. "Društvena odgovornost kompanija – od moralne do pravne obaveze", Pravni život, br. 12/2009, Beograd, str. 167 – 178. ISSN: 0350-0500;
 12. "Izazovi pristupnih pregovora Crne Gore s Evropskom unijom: Prekogranična spajanja društava kapitala", Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, godina XXX III – 2013. – br. 42, str. 229 – 245. ISSN: 0350 – 5626;
 13. "Vladavina prava u mulitikulturalnoj Crnoj Gori na primjeru manjinskih akcionara", okrugli sto na temu: “Vladavina prava u mulitikulturalnoj Crnoj Gori” u organizaciji CANU, Podgorica 2012. Zbornik radova s okruglog stola, str. 129 – 138. ISBN: 978-86-7215-296-8;
 14. "Režim odgovornosti brodara za gubitak, oštećenje ili kašnjenje u isporuci robe u Konvenciji Ujedinjenih nacija o međunarodnom prevozu robe u cjelini ili djelimično morskim putem", Pravo i privreda, broj 1 – 3/2013, Beograd, str. 52 – 66. ISSN: 0354-3501; UDK: 347.7;
 15. "Povodom stupanja na snagu Konvencije Ujedinjenih nacija o upotrebi elektronskih sredstava komunikacije u međunarodnim ugovorima: Načela harmonizacije i odnos s pravnom tekovinom Evropske unije"; Pravo i privreda, b. 7 – 9/2013, Beograd, str. 229 – 240. ISSN: 0354-3501;
 16. „Sarabanes-Oxley Act – ključni instrument instrument reforme američkog sistema koroporativnog upravljanja pokrenute bankrotom „Enron“-a“, Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici, godina XXX – 2008 –br. 37., str, 293 – 393,  ISSN 0350 –5626.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.