Vladimir Savković


Vladimir Savković
Šifra: 120296
Prezime i ime: Vladimir Savković
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 9.300
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke, Bijelo Polje
5 PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA3x1S1x1S
Pravni fakultet Specijalisticke
Pravne nauke
1 Akcionarsko pravo 2x1
Pravni fakultet Specijalisticke
Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni
7 Pomorsko pravo3x11x1
Pomorski fakultet Kotor Specijalisticke
Pomorske nauke
8 Pomorsko imovinsko pravo3x1
Pravni fakultet Specijalisticke
Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni
8 Pravo hartija od vrijednosti3x11x1

Izabrane publikacije

Opširnije