Radoje Korać


Radoje Korać
Šifra: 125031
Prezime i ime: Radoje Korać
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster2PORODIČNOPRAVNA KLINIKA4 x 10 x 00 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster2PRAVO DJETETA4 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne3PORODIČNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne3PORODIČNO PRAVO4 x 11 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3PORODIČNO PRAVO4 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne3PORODIČNO PRAVO2 x 11 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne4PORODIČNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne5SOCIOLOGIJA PORODICE2 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6SOCIJALNI RAD I NASILJE U PORODICI2 x 12 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6SOCIJALNI RAD I NASILJE U PORODICI0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije