Aleksandar Dedić


Aleksandar Dedić
Šifra: 130172
Prezime i ime: Aleksandar Dedić
Titula: mr
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor