Nina Serdar


Šifra: 160588
Prezime i ime: Nina Serdar
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 6.298
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 2.49%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo
5 Betonske konstrukcije I0.67x11.33x2
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo
6 Betonske konstrukcije II0.67x11.33x2
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo
6 Osnovi mostova0.33x10.67x2
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
8 Betonski mostovi0.33x10.67x1
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
8 Ispitivanje konstrukcija0.67x11.33x1
Građevinski fakultet Osnovne
Menadžment u građevinarstvu
4 Mostovi1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Serdar N., Janković S., Ulićević M.Influence of horizontal curvature radius and bent skew angle on seismic response of rc bridgesGrađevinar - Journal of the Croatian Association of Civil Engineers
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pejović Jelena, Serdar Nina, Pejović RadenkoOptimal intensity measures for probabilistic seismic demand models of RC high-rise buildingsEarthquakes and Structures
Opširnije