Građevinski fakultet

Biografija - Serdar Nina
Biografija - Serdar Nina

Rođena je 27.09.1981. godine u Kotoru, od oca Nikole Serdar i majke Mile, rođene Radenović. Zvršila je Matematičku gimnaziju "Slobodan Škerović" i 2000. godine upisala je Građevinski fakultet u Podgorici, konstruktivni smjer, gdje je diplomirala 2006. godine sa prosječnom ocjenom 9.79 i ocjenom 10 na diplomskom ispitu.

Od 2006. godine angažovana je kao saradnik u nastavi na predmetima iz oblasti građevinskih materijala, betonskih konstrukcija i mostova. Magistarsku tezu  “Parametarska i uporedna analiza Evrokoda 1 i Evrokoda 8 za saobraćajna i zemljotresna opterećenja drumskih mostova sa važećim propisima u Crnoj Gori”, odbranila je  2009. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.  2018. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom "Seizmička analiza armiranobetonskih mostova u krivini" i stekla naučni stepen doktora tehničkih nauka.

U okviru svoje naučno-istraživačke djelatnosti, napisala je više naučnih radova izlaganih na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu čiji je poseban doprinos u približavanju evropskih standarda u građevinarstvu domaćoj široj stručnoj javnosti i njihovoj implementaciji u stručnoj praksi. Dobitnik je više nagrada Građevinskog fakulteta za postignute rezultate u studiranju  (2002-2006) i studentske nagrade “19. Decembar”-priznanja koje Opština Podgorica (2002), dodjeljuje najboljim studentima.

Pored maternjeg koristi se i engleskim jezikom.

Udata je, ima supruga Đorđa Đonovića i kćerku Teodoru.

Dokumenti

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.