Svjetlana Terzić

dr Svjetlana Terzić

redovni profesor | Prirodno-matematički fakultet

Rođena sam 17. septembra 1970. godine u Podgorici. Osnovnu školu i Gimnaziju (usmjerenje: pomoćni istraživač u matematici) završila sam u Podgorici 1989. godine. Nosilac sam diplome "Luča". Diplomirala sam na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici 1993. godine, sa prosječnom ocjenom 9,96. Dobitnik sam Decembarske nagrade za 1991. godinu, kao i Plakete Univerziteta Crne Gore za 1993. godinu. U decembru 1993. godine upisala sam postdiplomske studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu, gdje sam...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFSTOČARSTVOOsnovne1MATEMATIKA SA INFORMATIKOM3 x 00 x 00 x 0
PMFMATEMATIKAMagistarske1NAPREDNA ALGEBRA0 x 00 x 00 x 0
PMFMATEMATIKAMagistarske1HOMOGENI PROSTORI I INVARIJANTNE METRIKE0 x 00 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1MATEMATIKA SA INFORMATIKOM3 x 10 x 00 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne1MATEMATIKA SA INFORMATIKOM3 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKASpecijalisticke1DIFERENCIJALNA GEOMETRIJA NA MNOGOSTRUKOSTIMA3 x 11 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEMaster1GEOMETRIJA3 x 11 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAMaster1GEOMETRIJA3 x 11 x 10 x 0
PMFMATEMATIKASpecijalisticke2GEOMETRIJA3 x 11 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAMaster2DIFERENCIJALNA GEOMETRIJA3 x 11 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEMaster2ALGEBARSKA TOPOLOGIJA3 x 11 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne2GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA2 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne2GEOMETRIJA RAVNI I PROSTORA2 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKAMaster3NAPREDNA ALGEBRA0 x 00 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEMaster3NAPREDNA ALGEBRA3 x 11 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEMaster3DIFERENCIJALNA GEOMETRIJA3 x 11 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAMaster3ALGEBARSKA TOPOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
PMFMATEMATIKAMaster3NAPREDNA ALGEBRA3 x 11 x 10 x 0
PMFMATEMATIKAMaster3ALGEBARSKA TOPOLOGIJA3 x 11 x 10 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEMaster3NAPREDNA ALGEBRA0 x 00 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEMaster3DIFERENCIJALNA GEOMETRIJA0 x 00 x 00 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne6UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU2 x 10 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne6UVOD U DIFERENCIJALNU GEOMETRIJU2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
V. M. Buchstaber and S. Terzić Toric Topology of the Complex Grassmann ManifoldsMoscow mathematical journal
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Victor M. Buchstaber, Svjetlana TerzicThe foundations of (2n;k)-manifolds Mat. Sbornik
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Victor M. Buchstaber and Svjetlana Terzić, Topology and geometry of the canonical action of T4 on the complex Grassmannian G4,2 and the complex projective space CP5Moscow Mathematical Journal
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Victor M. Buchstaber and Svjetlana TerzićToric genera of homogeneous spaces and their fibrationsInternational Mathematics Research Notices
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jelena Grbić and Svjetlana TerzićThe integral homology ring of the based loop space on some generalised symmetric spacesMoscow Mathematical Journal
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
D. Kotschick and S. TerzićGeometric formality of homogeneous spaces and of biquotients Pacific Journal of Mathematics
2010SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jelena Grbić and Svjetlana TerzićThe integral Ponrtyagin homology of the based loop space on a flag manifoldOsaka Journal of Mathematics
2009SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
D. Kotschick and S.TerzićChern numbers and the geometry of partial flag manifoldsCommentarii Mathematici Helvetici
2005SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SvjetlanaTerzićThe rational topology of gauge groups and of spaces of connectionsCompositio Mathematica
2003SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
D. Kotschick and S. TerzićOn formality of generalized symmetric spacesMathematical Proceedings of the Cambridge Phylosophical Society
2003SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Svjetlana TerzicRational homotopy groups of generalized symmetric spacesMathematische Zeitschrift
2001SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SvjetlanaTerzićPontryagin classes of generalized symmetric spacesMathematical Notes

Obavjestenja iz nastave

Animalna proizvodnja (2017)-Matematika sa informatikom

Predavanja

Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom

Predavnja

Animalna proizvodnja (2017)-Matematika sa informatikom

Vježbe

Matematika-Uvod u diferencijalnu geometriju

Rezultati

Animalna proizvodnja (2017)-Matematika sa informatikom

Predavanje

Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom

Predavanja

Matematika-Uvod u diferencijalnu geometriju

Popravni kolokvijumi

Animalna proizvodnja (2017)-Matematika sa informatikom

Predavanja

Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom

Predavanja

Zadaci

Animalna proizvodnja (2017)-Matematika sa informatikom

Predavanja

Biljna proizvodnja-Matematika sa informatikom

Predavanja