Studijski program

Nivo studija: Osnovne
Tip studija: Akademske
Finansiranje: B
Ishodi učenja:

Po završetku studija student će biti osposobljen da:

  • Prepozna i sagleda značaj stočarske proizvodnje i njenih pojedinih sektora u ukupnoj poljoprivredi kao veoma važnoj privrednoj grani;
  • Primjenjuje osnovna znanja u proizvodnji hrane za životinje, ishrani, selekciji i odgajivanju domaćih životinja, kao i u proizvodnji osnovnih proizvoda animalnog porijekla;
  • Organizuje i samostalno upravlja tehnološkim procesima u primarnoj stočarskoj proizvodnji uz jasno sagledavanje ekonomskog aspekta i potrebe očuvanja okoline;
  • Sprovodi stručne i savjetodavne poslove u oblasti stočarstva, prepoznaje probleme i predlaže poboljšanja i inovativna rješenja u poslovanju poljoprivrednih gazdinstava;
  • Prezentuje rezultate rada korišćenjem savremenih informacionih tehnologija;
  • Prati najnovija dostignuća u oblasti stočarskih nauka i rezultate primjenjuje u proizvodnji;
  • Koristi dostignuti nivo teorijskog i praktičnog znanja u sticanju novih spoznaja u oblasti zootehnike i proizvodnje animalnih proizvoda