Medicinski fakultet

Biografija - Žižić Biljana
Biografija - Žižić Biljana

          Žižić Biljana rođena je 11.09.1973. godine u Konjicu, B i H. Osnovnu školu završila u Nikšiću. Srednju medicinsku školu - smjer zubni tehničar završila je u Podgorici 1992. godine. Nakon toga volontira 6 mjeseci u Domu zdravlja Nikšić i nastavlja da radi u struci u Privatnoj stomatološkoj ordinaciji sa zubnom tehnikom "Jokić" u Nikšiću do maja 1994. godine. Takođe pola godine rada u Privatnoj stomatološkoj ordinaciji "Mandić" u Nikšiću do jula 1995. godine. 

          Pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci završila je 1996/1997. godine. u Domu zdravlja Nikšić, a aprila 1997. godine je položila stručni ispit u zvanju zubnog tehničara.

          Iste te godine ponovo počinje raditi u PZU "Jokić" do 2001. godine.kada prelazi u CVMU Meljine na Stomatološki kabinet kao stomatološki administrator na neodređeno radno vrijeme. Ubrzo, u zubnoj tehnici iste ustanove prolazi specijalne obuke sa VMA u ortodonciji i metal - keramici i radi na poslovima zubnog tehničara na protezi i metalu i administraciji do 2010. godine.                           Tada prelazi na Medicinski fakultet Podgorica - Studijski program Stomatologija kao zubni tehničar na određeno radno vrijeme. 

         Angažovana je na praktičnim vježbama iz predmeta: Dentalna morfologija, Gnatologija, Stomatološka protetika - pretklinika, Mobilna protetika i Fiksna protetika. Takođe u zubotehničkoj laboratoriji fakulteta izrađuje mobilne i fiksne protetske nadoknade za odrasle i mobilne ortodontske aparate za djecu.               Od 2016. godine na neodređeno radno vrijeme. 

       

          

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.