Vesna Čejović

dr med Vesna Čejović

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Dr. Vesna Orlandic Cejovic Rodjena sam 25.02.1962.godine. Osnovnu skolu sam zavrsila u Titogradu, a srednju u Moskvi uz nostrifikaciju diplome Pete Beogradske Gimnazije. Medicinski fakultet sam upisala 1979.godine u Moskvi, na Prvom Medicinskom Fakultetu (danas Medicinska Akademija). Studije sam zavrsila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1986. godine sa srednjom ocenom 8,45 ( osam cetrdeset pet ). Nakon polozenog strucnog ispita u Beogradu 1987. godine zaposlena sam u Domu zdravlja Medicinskog zavoda Titograd od 1988.godine. 1992....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pejakov, Lj., Čejović, V., Filipović, A., Nenezić, T.Parathyroid carcinoma discovered in young trauma victim during intensive care managementSigna Vitae

Obavjestenja iz nastave