Vesna+ Čejović


Vesna+ Čejović
Šifra: 185084
Prezime i ime: Vesna+ Čejović
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 5.609
Honorar (10 mjeseci): 46.74%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)
1 Prva pomoć2x1
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)
2 Osnovi kliničke prakse I1x1
Medicinski fakultet Osnovne
Integrisani akademski studijski program Medicina (2017)
3 Osnovi kliničke prakse II1x1
Medicinski fakultet Osnovne
Stomatologija
5 Hirurgija0.66x(1B+2S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
9 Hirurgija0.6x(1B+2S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
10 Hirurgija0.6x(1B+2S)

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pejakov, Lj., Čejović, V., Filipović, A., Nenezić, T.Parathyroid carcinoma discovered in young trauma victim during intensive care managementSigna Vitae
Opširnije