Vanja Karađinović


Vanja Karađinović
Šifra: 185303
Prezime i ime: Vanja Karađinović
Titula: dr med
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCOPUS
Cicmil-Sarić Nada, Vučković Ljiljana, Bašović-Ristić Gordana, Bojić Ljiljana, Karađinović Vanja Klinički, patološki i terapijski tok bolesti kod pacijenta sa početnom dijagnozom metastatskog settle tumora - prikaz slučajaMedicinski Časopis