Vanja Karađinović

dr med Vanja Karađinović

stručni saradnik | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCOPUS
Cicmil-Sarić Nada, Vučković Ljiljana, Bašović-Ristić Gordana, Bojić Ljiljana, Karađinović Vanja Klinički, patološki i terapijski tok bolesti kod pacijenta sa početnom dijagnozom metastatskog settle tumora - prikaz slučajaMedicinski Časopis

Obavjestenja iz nastave