Ljubica Pejakov


Ljubica Pejakov
Šifra: 185329
Prezime i ime: Ljubica Pejakov
Titula: dr sci med
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDMEDICINAOsnovne1PRVA POMOĆ.6 x 10 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne2OSNOVI KLINIČKE PRAKSE I.2 x 10 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3OSNOVE NIR-A1.3 x 1.5 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3OSNOVI KLINIČKE PRAKSE II.13 x 10 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne5BIOETIKA I BIOMEDICINA.2 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5ANESTEZIOLOGIJA I REANIMACIJA1 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6HIRURGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7HIRURGIJA.42 x 10 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7URGENTNA STANJA U STOMATOLOGIJI.3 x 1.3 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne9, 10HIRURGIJA (FIZ.MED.10,MED.RADA 6,SPEC.EPID.2).575 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mijovic G, Pejakov L, Vujosevic DAntibiotic susceptibility of Acinetobacter species in intensive care unit in MontenegroJ Chemother
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Filipović, A., Vučković, Lj. & Pejakov, Lj.Paraganglioma of the thyroid gland: A case reportVojnosanitetski pregled
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pejakov, Lj., Čejović, V., Filipović, A., Nenezić, T.Parathyroid carcinoma discovered in young trauma victim during intensive care managementSigna Vitae
2010SCOPUS
Pejakov LjIntra-abdominal pressure monitoring in the intensive care unitLiječnički Vjesnik
2009SCOPUS
Pejakov LjExtracorporal methods of therapy in acute renal failure and haemodynamic tolerability in critically ill patientsLiječnički Vjesnik
2000SCOPUS
Komarčević A, Pejakov Lj, Komarčević MNew aspects in physiology of wound healingMed Pregl