Rade Pešić


Rade Pešić
Šifra: 185446
Prezime i ime: Rade Pešić
Titula:
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor