Rade Pešić


Rade Pešić
Šifra: 185446
Prezime i ime: Rade Pešić
Titula:
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8ORALNA HIRURGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8ORALNA HIRURGIJA I0 x 00 x 03 x 4

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor