Davor+ Musić


Davor+ Musić
Šifra: 185462
Prezime i ime: Davor+ Musić
Titula: mr sci
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Fatić, N., Musić, D., Zornić N., Radojević, N.Hepatic Artery Aneurysm Developing after Billroth's OperationAnnals of Vascular Surgery