Davor Musić


Davor Musić
Šifra: 185462
Prezime i ime: Davor Musić
Titula: mr sci
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Fatić, N., Musić, D., Zornić N., Radojević, N.Hepatic Artery Aneurysm Developing after Billroth's OperationAnnals of Vascular Surgery