Željana Karanikić


Željana Karanikić
Šifra: 185693
Prezime i ime: Željana Karanikić
Titula: mr sci
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bokan-Mirković V, Škarić-Karanikić Ž, Nejkov S, Vuković M, Ćirović D.Diabetic Polyneuropathy and Risk of Falls: Fear of Falling and Other FactorsActa Clinica Croatica